Shakambari Mahamantra

Shakambari Mahamantra

माँ ब्रम्हाणी नमो नमः, हे रुद्राणी नमो नमः, सकरायवासिणी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः

मात सताक्षी नमो नमः, दुर्गमविनाशिणी नमो नमः, हे सुखराशी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी..

 संकटहरणी नमो नमः, कष्टनिवारणी नमो नमः, माँ भवतारणी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी...

हे जग जननी नमो नमः, कामनापुरणी नमो नमः, सोम्यरुपेणी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी...


हे परमेश्वरी नमोनमः, त्रिपुरसुंदरी नमो नमः, हे बिश्वेशरी माँ नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी...

दुर्गारुपेणी नमो नमः, लक्ष्मीरुपेणी नमो नमः, विद्यारुपेणी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी...

भुवनवंदिनी नमो नमः, धरानिकंदणी नमो नमः, सिंहवाहीणी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी...

शक्तीस्वरुपा नमो नमः, हे भवभुपा नमो नमः, अनंत अनुपा नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी....


अतीसुखदायणी नमो नमः, करुणानयणी नमो नमः, हे वरदायणी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी...

मंगलकरणी नमो नमः, अमंगलहरणी नमो नमः, अभयावरणी नमो नमः शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी....

सुरधाम निवासिणी नमो नमः, हे अविलाशिणी नमो नमः, दैत्यविनाशिणी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी....

शेल्यपुत्री नमो नमः, ब्रम्हचारणी नमो नमः, चंद्रघंटा नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी....


मातशमांडा नमो नमः, स्कंद माता नमो नमः, हे कात्यायणी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी....

कालरात्री नमो नमः, हे महागौरी नमो नमः, सिद्धीदात्री नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः,माँ ब्रम्हाणी....

हे करुणामई नमो नमः, हे ममतामई नमो नमः, भक्तवत्सला नमो नमः, शाकंभरी माँ नमो नमः,माँ ब्रम्हाणी....

माँ ब्रम्हाणी नमो नमः, हे रुद्राणी नमो नमः, सकरायवासिणी नमो नमः, शाकंभरी माँ नमोस्तुतेः, हे ब्रम्हाणी....